• התחבר
  • אין מוצרים בעגלת הקניות.

סילבוס

איזומטריה וחתכים שלמים
קיץ 2013 שאלה 1 – איזומטריה וחתכים 00:00:00
קיץ 2011 שאלה 1 – איזומטריה וחתכים 00:00:00
קיץ 2010 שאלה 1 – איזומטריה וחתכים 00:00:00
חורף 2014 שאלה 1 – איזומטריה וחתכים 00:00:00
אביב 2014 שאלה 1 – איזומטריה וחתכים 00:00:00
אביב 2010 שאלה 1 – איזומטריה וחתכים 00:00:00
איזומטריה וחתכים לא רציפים – חתכים שמחולקים לשניים
קיץ 2014 שאלה 1 – לא רציפים 00:00:00
קיץ 2012 שאלה 1 – לא רציפים 00:00:00
אביב 2012 שאלה 1 – לא רציפים 00:00:00
אביב 2011 שאלה 1 – לא רציפים 00:00:00
גלילים מחוברים
קיץ 2014 שאלה 2 – גלילים מחוברים 00:00:00
קיץ 2012 שאלה 2 – גלילים מחוברים 00:00:00
קיץ 2011 שאלה 2 – גלילים מחוברים 00:00:00
קיץ 2010 שאלה 2 – גלילים מחוברים 00:00:00
אביב 2012 שאלה 2 – גלילים מחוברים 00:00:00
אביב 2011 שאלה 2 – גלילים מחוברים 00:00:00
גלילים בעלי חור גלילי
קיץ 2013 שאלה 2 – גליל עם חור גלילי 00:00:00
חורף 2014 שאלה 2 – גליל עם חור גלילי 00:00:00
אביב 2014 שאלה 2 – גליל עם חור גלילי 00:00:00
אביב 2010 שאלה 2 – גליל עם חור גלילי 00:00:00
גגות ומציאת גודל אמיתי של מישור דרך פאי 2
קיץ 2014 שאלה 3 – פאי 2 00:00:00
קיץ 2011 שאלה 3 – פאי 2 00:00:00
קיץ 2013 שאלה 3 – פאי 2 00:00:00
אביב 2011 שאלה 3 – פאי 2 00:00:00
גגות ומציאת גודל אמיתי של מישור דרך פאי 3
קיץ 2010 שאלה 3 – פאי 3 00:00:00
אביב 2012 שאלה 3 – פאי 3 00:00:00
אביב 2010 שאלה 3 – פאי 3 00:00:00
אביב 2014 שאלה 3 – פאי 3 00:00:00
קיץ 2012 שאלה 3 – פאי 3 00:00:00
חורף 2014 שאלה 3 – פאי 3 00:00:00
חדירת גופים – חדירה שיוצרת חור
חורף 2014 שאלה 4 – חור 00:00:00
קיץ 2012 שאלה 5 – חור 00:00:00
אביב 2011 שאלה 4 – חור 00:00:00
אביב 2010 שאלה 4 – חור 00:00:00
קיץ 2014 שאלה 4 – חור 00:00:00
אביב 2012 שאלה 5 – חור 00:00:00
אביב 2014 שאלה 4 – חור 00:00:00
קיץ 2013 שאלה 5 – חור 00:00:00
קיץ 2011 שאלה 4 – חור 00:00:00
קיץ 2010 שאלה 4 – חור 00:00:00
חדירת גופים – יצירת גוף חדש
אביב 2010 שאלה 5 – יצירת גוף חדש 00:00:00
אביב 2011 שאלה 5 – יצירת גוף חדש 00:00:00
אביב 2012 שאלה 4 – יצירת גוף חדש 00:00:00
אביב 2014 שאלה 5 – יצירת גוף חדש 00:00:00
חורף 2014 שאלה 5 – יצירת גוף חדש 00:00:00
קיץ 2011 שאלה 5 – יצירת גוף חדש 00:00:00
קיץ 2012 שאלה 4 – יצירת גוף חדש 00:00:00
קיץ 2013 שאלה 4 – יצירת גוף חדש 00:00:00
קיץ 2014 שאלה 5 – יצירת גוף חדש 00:00:00
קיץ 2010 שאלה 5 – יצירת גוף חדש 00:00:00
צפה בקורס
  • 598.00 497.00
  • 1 שנה
3 סטודנטים רשומים
כל הזכויות שמורות, למהנדס אורן פורת