• התחבר
  • אין מוצרים בעגלת הקניות.

סילבוס

סכמות סטטיות קורות – ראקציות, גזירה ומומנטים – לימודי מבנים
הסבר בסיסי בנושא ראקציות שכולל עומס מפורס וכוח בזוית 00:00:00
הסבר בסיסי בנושא ראקציות בכיוונים X, Y ומומנטים 00:00:00
הסבר בסיסי על סכמות סטטיות – איך נתייחס לעומס מרוכז? לעומס מפורס? למומנט טהור? 00:00:00
תרגיל סכמה סטטית שכולל ראקציות, גזירה, מומנטים ומציאת מאמצים לפרופיל הקורה – קיץ 2010 שאלה 3 00:00:00
תרגיל סכמה סטטית שכולל ראקציות, גזירה, מומנטים ומציאת פרופיל IPN מתאים למאמץ מותר 1400 00:00:00
סכמה סטטית עם קונזול – ראקציות, גזירה, מומנטים ומציאת פרופיל IPN מתאים 00:00:00
סכמה סטטית עם קונזול – ראקציות, גזירה, מומנטים ומציאת פרופיל UPB מתאים 00:00:00
תרגיל סכמה סטטית שכולל ראקציות, גזירה, מומנטים ומציאת מאמץ לפרופיל IPN קיים 00:00:00
תרגיל סכמה סטטית שכולל ראקציות, גזירה, מומנטים ומציאת מאמץ לפרופיל UBP קיים 00:00:00
תרגיל סכמה סטטית עם עומס מפורס על הקונזול\זיז, שכולל ראקציות, גזירה, מומנטים ומציאת מאמץ לפרופיל IPN 00:00:00
תרגיל סכמה סטטית עם עומס מפורס על קונזול בלבד, שכולל ראקציות, גזירה, מומנטים ומציאת מאמץ לפרופיל IPN 00:00:00
תרגיל סכמה סטטית שכולל ראקציות, גזירה, מומנטים ומציאת מאמץ לפרופיל IPN 00:00:00
תרגיל סכמה סטטית עם עומסים מפורסים ומרוכזים, כולל ראקציות, גזירה, מומנטים ומציאת מאמץ לפרופיל IPN 00:00:00
תרגיל סכמה סטטית עם עומס מפורס משתנה על כל הקורה, ראקציות, גזירה, מומנטים ומציאת מאמץ לפרופיל IPN 00:00:00
סכמה סטטית עם קורה רתומה 00:00:00
סכמה סטטית עם מומנט טהור 00:00:00
אביב 2007 שאלה 3 – קורה 00:00:00
מסבכים לא מסובכים – לימודי מבנים
תרגיל הסבר כללי על מסבכים 00:00:00
מוטות אפס במסבכים – הסבר עם דוגמאות ! 00:00:00
מסבך מוטות RHS – מציאת המוטות במסבך ומציאת מאמצים 00:00:00
מסבך תלויי על כבל – מציאת הכוחות במוטות וחישוב מאמצים 00:00:00
וידאו בדק בית – שיטת ריטר / החתכים – מסבכים 00:00:00
מסבך מצינורות עגולים – מציאת המוטות והמאמצים 00:00:00
מסבך משולש מצינורות עגולים – מציאת הכוחות והמאמצים. 00:00:00
מסבך מצינורות – מציאת הכוחות ומאמצי לחיצה ומתיחה 00:00:00
מסבך מצינורות כולל מציאת הכוחות ומאמצי לחיצה ומתיחה 00:00:00
מסבך מעניין מבחינת מוטות האפס שבו כולל מציאת מאמצים 00:00:00
מסבך עם סמך צדדי – ראקציות, כוחות במוטות ומאמצים 00:00:00
מסבך תלוי על כבל – איך מתייחסים לכבל כסמך ? 00:00:00
מסבך עם סמכים צדדים – ראקציות, כוחות במוטות ומאמצים 00:00:00
תכנון מוטות עגולים למסבך עבור מוטות במתיחה ולחיצה 00:00:00
תכנון מוטות עבור מסבך העשויי משני צינורות בלבד 00:00:00
תכנון מסבך – גגון מעל חנות העשויי צינורות עגולים 00:00:00
מרכזי כובד ומומנטי אינרציה – לימודי מבנים
תרגיל מרכז כובד גאומטרי משולש מחובר למלבן 00:00:00
מרכז כובד גאומטרי של שלושה גופים מחוברים 00:00:00
מרכז כובד משותף לשני פרופילים ביחס לנקודה מפתיעה 00:00:00
מרכז כובד של חצי עיגול ובתוכו "חור" 00:00:00
וידאו בדק בית – מרכז כובד – תרגיל 5 00:00:00
וידאו בדק בית – מרכז כובד – תרגיל 6 00:00:00
וידאו בדק בית – מרכז כובד – תרגיל 7 00:00:00
וידאו בדק בית – מרכז כובד – תרגיל 8 00:00:00
הסבר – מהו מומנט אינרציה ? 00:00:00
וידאו בדק בית – מרכז כובד – תרגיל 9 00:00:00
תרגיל חישוב מומנטי אינרציה 00:00:00
מציאת מומנט אינרציה תרגיל מתקדם – חלק א' 00:00:00
מציאת מומנט אינרציה תרגיל מתקדם – חלק ב' 00:00:00
תכנון עמודים או מוטות לקריסה ולמתיחה – לימודי מבנים
אביב 2006 תרגיל 3 – קורת פלדה תלויה על כבל – חישוב מאמצים בקורה – לימודי מבנים 00:00:00
תרגיל תכנון עמוד בלחיצה – חדש ! 00:00:00
תרגיל תכנון עמודים במתיחה ולחיצה – חדש ! 00:00:00
תכנון מוט\קורה\עמוד במתיחה – חדש ! 00:00:00
חישוב מאמצים של עמוד פינתי של סככה – חדש ! 00:00:00
קורה שנשענת על עמוד – תרגיל משולב ! 00:00:00
חוק הוק – התארכות / התקצרות מוטות – לימודי מבנים
קיץ 2009 תרגיל 3 – קורה הנשענת על כבל שמתארך – לימודי מבנים 00:00:00
קיץ 2011 תרגיל 3 – שקיעת קורה טיפוסית ביציע של חנות – לימודי מבנים 00:00:00
אביב 1997 תרגיל 6 – מנוף גלגלת על קורת פלדה – לימודי מבנים 00:00:00
תכנון קורה בעלת חתך מלבני – לימודי מבנים
איך לתכנן קורה בעלת חתך מלבני ? 00:00:00
קורת פלדה בחתך מלבני – תרגיל 2 – קיץ 2002 00:00:00
תכנון קורות עץ – לימודי מבנים
פרגולת עץ – קורת עץ – קיץ 2007 תרגיל 3 00:00:00
תכנון מעקה פלדה – לימודי מבנים
תכנון מעקה פלדה – תרגיל 2 – אביב 2004 00:00:00
תכנון תקרת צלעות – לימודי מבנים
מהו המפתח המסוכן ביותר בתקרה? (מפתח שקיל L אפס) 00:00:00
תכנון תקרת צלעות עם קורות סמויות – קיץ 2009 תרגיל1 00:00:00
תכנון תקרת צלעות זיון התקרה והקורות- קיץ 2011 תרגיל 2 00:00:00
תכנון תקרת צלעות עם קורות סמויות – קיץ 2011 תרגיל1 00:00:00
תכנון תקרת צלעות עם קורות סמויות – אביב 2012 תרגיל 1 00:00:00
תכנון תקרת צלעות עם קורות סמויות – אביב 2011 תרגיל 1 00:00:00
וידאו בדק בית – קיץ 2003 תרגיל 3 – לימודי מבנים 00:00:00
וידאו בדק בית – אביב 2002 תרגיל 3 – לימודי מבנים 00:00:00
וידאו בדק בית – קיץ 2002 תרגיל 3 – לימודי מבנים 00:00:00
קיץ 2001 תרגיל 3 – חישוב חתך בצלע של תקרת צלעות – לימודי מבנים 00:00:00
תרגיל תקרת צלעות עם תקרה מקשית חלק א 00:00:00
תרגיל תקרת צלעות עם תקרה מקשית חלק ב 00:00:00
תכנון תקרה מקשית – לימודי מבנים
אביב 2012 תרגיל 2 – לימודי מבנים 00:00:00
תרגיל 4 קיץ 2008 – לימודי מבנים 00:00:00
תרגיל 4 אביב 2008 – לימודי מבנים 00:00:00
תרגיל 4 קיץ 2007 – לימודי מבנים 00:00:00
תרגיל 4 אביב 2007 – לימודי מבנים 00:00:00
תרגיל 4 קיץ 2006 – לימודי מבנים 00:00:00
תרגיל 4 אביב 2006 – תכנון תקרה עם פתחים – לימודי מבנים 00:00:00
תרגיל 4 קיץ 2005 – תכנון חלל ברצפה – לימודי מבנים 00:00:00
תרגיל העברת עומסים מתקרה לקורה וליסודות כולל כל החישובים של עומסי קירות, טיח, משקל קורה עצמי ומשקל התקרה 00:00:00
איך משרטטים ברזל בתקרות ובקורות ? 00:00:00
תרגילים משולבים של קורות ועמודים יחד – לימודי מבנים
אביב 2010 תרגיל 3 -תכנון קורה וחישוב מאמצי הלחיצה בקריסה של העמוד – לימודי מבנים 00:00:00
קיץ 2000 תרגיל 2 – תכנון קורה ופרופיל מתאים לעמוד הגלריה – לימודי מבנים 00:00:00
קיץ 2003 תרגיל 2 – קורה עם עמוד בקריסה – לימודי מבנים 00:00:00
תכנון קורת בטון – לימודי מבנים
קורת בטון חתך מלבני – תרגיל 4 – קיץ 2001 00:00:00
צפה בקורס
  • 598.00 497.00
  • 1 שנה
24 סטודנטים רשומים
כל הזכויות שמורות, למהנדס אורן פורת