• התחבר
  • אין מוצרים בעגלת הקניות.

סילבוס

תכנון חלופות לתקרות – תקרות מקשיות - קורס תכן הנדסי
תכנון תקרה – קיץ 2013 שאלה 1 00:00:00
תכנון מערכת קורות פלדה מתחת לתקרה מקשית, שמעליה צומחים עמודי פלדה – קיץ 2013 שאלה 3 00:00:00
תרגיל תכנון תקרה לאולם תצוגה – אביב 2012 שאלה 1 00:00:00
תרגיל תכנון חלופות לתקרת בניין משרדים – מועד אביב 2014 שאלה 1 00:00:00
תכנון חלופות לתקרה עם זיזים בשני צידיה – קיץ 2014 שאלה 1 00:00:00
תכנון חלופות לתקרות – תקרות צלעות - קורס תכן הנדסי
תכנון תקרה – חורף 2014 תרגיל 1 00:00:00
תכנון שתי חלופות לתקרה בבניין משרדים, הכולל גם תוספת של עמודים בתוך חלל הקומה – אביב 2013 שאלה 1 00:00:00
תכנון שתי חלופות לתקרה, חלופה אחת ללא קורות יורדות וחלופה שנייה עם קורות יורדות – אביב 2015 שאלה 1 00:00:00
תרגיל תכנון מערכת קורות פלדה מתחת לתקרה צלעות, לפני פריצת פתח למדרגות – אביב 2013 שאלה 3 00:00:00
תכנון שתי חלופות לקומה טיפוסית בבניין משרדים בצורת רייש 00:00:00
תכנון פריצת פתחים בתקרות או בקירות - קורס תכן הנדסי
תרגיל שינויים במבנה של בית מלון קיים ותכנון פריצת פתח בקיר ובתקרה – אביב 2012 שאלה 4 00:00:00
תרגיל תכנון פריצת פתח בתקרה מקשית לצורך חיבור בין שתי קומות – מועד קיץ 2014 שאלה 4 00:00:00
תרגיל תכנון פריצת פתח לצורך הרכבת מדרגות ליציע 00:00:00
תכנון קירות תומכים וקירות מרתף - קורס תכן הנדסי
תכנון קיר תומך אביב 2014 תרגיל 2 00:00:00
תכנון קיר תומך חורף 2014 תרגיל 2 00:00:00
תכנון קיר תומך בין שני שכנים – אביב 2012 תרגיל 2 00:00:00
תכנון קיר תומך בין שני מגרשים של שכנים ללא הזנחת הלחץ הפאסיבי בקדמת קיר התמך – שאלה 2 קיץ 2014 00:00:00
תרגיל תכנון קיר מרתף כקיר התומך בריכה מצד אחד ומרתף מצד שני 00:00:00
תרגיל תכנון קיר תומך בצורת ד' הפוכה, בעל חניון לרכבים בחלקו העליון 00:00:00
תכנון קיר כובד בצורת טרפז בעל מפלס עליון המיועד לחניון 00:00:00
תכנון גשרים מפלדה - קורס תכן הנדסי
תכנון גשרון מפלדה – קיץ 2013 שאלה 2 00:00:00
תכנון גשר מפלדה – אביב 2015 שאלה 4 00:00:00
תכנון גשר להולכי רגל בעל משטח דריכה מלוחות עץ, הגשר נסמך על זיז מהבניין ועל קיר תומך מצידו השני 00:00:00
תכנון גלריות - קורס תכן הנדסי
תכנון יציע של חנות – גלריה – תכנון יציע של חנות הכולל תכנון מיקום עמודים, קורות ראשיות ומשניות ותכנון פרופילי פלדה 00:00:00
תכנון מערכת מדרגות מבטון - קורס תכן הנדסי
תכנון מדרגות בצמוד לבניין משרדים, חישוב כמויות הברזלים, בדיקה האם ניתן להקטין את עובי משטח המדרגות עפ"י בקשת האדריכל – אביב 2012 שאלה 3 00:00:00
תכנון שינויים במבנים ותוספות בנייה - קורס תכן הנדסי
תרגיל תכנון הצבת מעלית משא על תקרת המרתף – אביב 2014 שאלה 3 00:00:00
תרגיל תכנון תוספת לבניין חד קומתי קיים שמבוססת על פלטות יסוד בודד 00:00:00
תכנון תוספת לבניין קיים המבוסס על כלונסאות 00:00:00
תכנון תוספת לבניין חד קומתי המבוסס על אדמת חרסית, רצפת התוספת מתוכננת כרצפת בטון תלוייה על ארגזי כוורת 00:00:00
תכנון משתחי פריקה עבור מעליות - קורס תכן הנדסי
תכנון משטח פריקה עבור מעלית משא חיצונית לבניין בשלבי הבנייה – אביב 2013 שאלה 4 00:00:00
תכנון יסודות - קורס קונסט' בטון
תכנון יסוד משותף לשני עמודים בקרקע סלעית 00:00:00
תכנון העמדת מיכלי מים
תכנון העמדת מיכל מים על גג קיים של מעלית 00:00:00
צפה בקורס
  • 598.00 497.00
  • 1 שנה
30 סטודנטים רשומים
כל הזכויות שמורות, למהנדס אורן פורת