• התחבר
  • אין מוצרים בעגלת הקניות.

בדיקת רכוש משותף

בדיקת רכוש משותף מתבצעת בחללים השונים של הבניין על ידי מומחה הבודק את איכות וטיב הבניה, בהתאם לממצאים הקיימים ובהשוואה לחוקים, לתקנים, לתקנות ולפרשנות האישית של המומחה.

הבדיקה מתבצעת על פי:

        תקנות התכנון והבנייה התש"ל – 1970

        התקנים הישראליים עפ"י מכון התקנים

        תקנות הג"א – התגוננות אזרחית

        הל"ת – הוראות למתקני תברואה

 

 

מה נחשב רכוש משותף?

לובי, חדרי מדרגות, גגות, חדר מועדון, חדר אשפה, חדר מדרגות ועוד.

מה בודקים במהלך בדיקת הרכוש המשותף?

✔ בדיקת החללים השונים ובהם: חדרי המדרגות, מבואות, לובי – ראשי וקומתיים, חדר עגלות, חדר אשפה, מחסנים משותפים ועוד.

✔ בדיקת חדרי השירות: חדר משאבת מים, חדר גנראטורים

✔ בדיקת גגות 

✔ בדיקת מעקות

✔ בדיקות ויזואלית לאיתור ליקויי בניה, איכות בניה לקויה

✔ בדיקת ריצוף במרחבים המשותפים (פגמים בריצוף, שקיעת אריחים, שינויי גוונים, רובה וכד')

✔ בדיקת רטיבויות בעזרת מכשור מתקדם

✔ בדיקת עבודות אלומיניום

✔ בדיקת עבודות מסגרות

✔ בדיקת עבודות נגרות

✔ בדיקת עבודות טיח וצבע

✔ בדיקת עבודות גבס

✔ בדיקת מערכת חשמל (בדיקה ויזואלית בלבד)

✔ בדיקת חיפוי חוץ (ויזואלית בלבד)

✔ בדיקת פיתוח חוץ וגדרות

✔ בדיקת החניון

תוצאות בדיקת השטחים המשותפים יסוכמו בדו"חות מפורטים ויכללו:

✔ הצהרת מומחה הקבילה בבית המשפט וכוללת את ניסיונו המקצועי.

✔ פירוט של הליקויים שנמצאו בנכס.

✔ ציטוט מהתקנים הרלוונטים במידת הצורך.

✔ אומדן עלויות התיקונים, על פי המחירונים הנהוגים בתחום.

✔ צילומים מיום הבדיקה.

כל עוד יש אחריות של קבלן, רצוי לבצע בדיקה של ליקויי הבניה ברכוש המשותף.

ברור שאם הקבלן לא יתקן את הליקויים, עלות האחזקה תיפול בסופו של דבר על הועד, כלומר על הדיירים.

ליקויי בניה ברכוש המשותף יכולים לפגוע לא רק בכיסם של הדיירים אלא גם יפגעו באיכות החיים. ואף עד כדי הורדת ערך הדירות בבניין.

לצפייה בדו"ח לדוגמא לבדיקת שטחים משותפים

פנה אלינו לבדיקת שטחים משותפים

כל הזכויות שמורות, למהנדס אורן פורת

להתקשרות - 03-7229034