• קורס סטטיקה און ליין
    0( 0 דירוגים )
    1022 סטודנטים

    סכמות סטטיות משופעות, עומסי משולש, מסבכים, מרכזי כובד, מומנטי אינרציה, קורות גרבר, פרוס מאמצי כפיפה ועוד ועוד… במקום לשבור את…

    598.00 297.00