• התחבר
  • אין מוצרים בעגלת הקניות.

סילבוס

קורות גרבר – סטטיקה
קורה ראשית וקורה משנית – פתרון בשתי שיטות כולל מהלך מומנטים – קורת גרבר 00:00:00
תרגיל קורת גרבר הכולל חישוב התגובות בסמכים, מהלך כוחות גזירה, מהלך מומנטים ובחירת פרופיל מתאים 00:00:00
תרגיל קורות גרבר הכולל חישוב תגובות, גזירה, מומנטים, חישוב ושרטוט פרוס מאמצי הכפיפה וחישוב גודל מומנט אשר יאפס מומנט בסמך E 00:00:00
תרגיל קורות גרבר עם מעקה שכולל תגובות, מהלך כוחות ציריים, מהלך גזירה, מהלך מומנטים ומציאת פרופיל פלדה מתאים לקורה 00:00:00
תרגיל קורות גרבר הכולל חישוב תגובות, גזירה, מומנטים וחישוב ושרטוט מאמצי כפיפה 00:00:00
סטטיקה בניין קורה שאלה 1 אביב 2015 00:00:00
קיץ 2010 תרגיל 1 – קורה עם פרק 00:00:00
סכמות סטטיות – הסבר על שיטת החתכים 00:00:00
מה ההבדל בין חצי פרק לפרק מלא ? 00:00:00
מעקות משופעים ומתקדמים – סטטיקה
תרגיל קורה עם פרק, שכולל חישוב תגובות בסמכים, כוחות ציריים, גזירה, מומנטי כפיפה ובחירת פרופיל מתאים לקורה 00:00:00
תרגיל עם מומנט טהור , מציאת ראקציות , כוחות ציריים , כוחות גזירה ומומנטי כפיפה. 00:00:00
תרגיל קורה עם עומסים ניצבים ואנכיים לציר הקורה, חישוב התגובות, כוחות ציריים, גזירה ומומנטי כפיפה לאורך הקורה 00:00:00
תרגיל קורה המחוברת פרקית למוט, מציאת כוחות ציריים, גזירה, מומנטים, כולל חישוב שינויי אורך המוט והקורה 00:00:00
תרגיל עם מוט עשויי צינור שמחובר פרקית לקורה חישוב מומנטים, חישוב שינויי אורך המוט (חוק הוק) 00:00:00
תרגיל קורת זיז מבטון, שכולל חישוב תגובות, כוחות ציריים, כוחות גזירה ומומנטי כפיפה 00:00:00
תרגיל של מסגרת סטטית מסויימת הכולל ניתוח מערכת התגובות, גזירה ומומנטי כפיפה 00:00:00
תרגיל מסגרת מסויימת סטטית מעניינת, שכולל ניתוח התרגיל, ראקציות, גזירה ומומנטי כפיפה 00:00:00
מסגרת מסויימת סטטית שמחובר אליה מוט נוסף, שרטוט כוחות צריים, גזירה ומומנטים ותוספת של חוק הוק 00:00:00
תרגיל מסגרת עם פרק שעליו יש כוח ועומס מפורס אלכסוני 00:00:00
מסבכים מתקדמים ולא מסובכים – סטטיקה
תרגיל הסבר כללי על מסבכים 00:00:00
מסבך הכולל סימון מוטות אפס, חישוב כוחות במוטות ותכנון מוט במתיחה ולחיצה 00:00:00
הסבר מהם מוטות אפס במסבכים ? איך נזהה אותם ? 00:00:00
שיטת שיטת ריטר או שיטת החתכים – מסבכים 00:00:00
מסבך מתקדם – חיבור בין קורה ומסבך בפרק , חישוב הכוחות במוטות, סימון מוטות אפס ותכנון שני מוטות למאמץ המותר בפלדה 00:00:00
מסבכים – מסבך מתקדם הכולל חישוב כוחות במוטות, חישוב מאמצים , חישוב גודלו של כוח P אשר יאפס תגובה בסמך B וניתוח הכוח במוט 00:00:00
מסבכים – מסבך מתקדם הכולל חישוב עפ"י שיטת ריטר ותכנון המוטות עפ"י מאמץ מותר בפלדה 00:00:00
מסבכים – מסבך שתלויי על כבל הכולל חישוב תגובות, כוחות במוטות וחישוב מאמצים במוטות 00:00:00
מסבכים – סטטיקה – מסבך למתחילים 00:00:00
מסבכים – סטטיקה – מסבך משולש פשוט בעל סמכים ב – 90 מעלות 00:00:00
מסבכים – סטטיקה – מסבך פשוט ולא מסובך 00:00:00
מסבכים – סטטיקה – מסבך פשוט 00:00:00
מסבכים – סטטיקה – מסבך בצורת משולש 00:00:00
מסבכים – סטטיקה – מסבך המחובר עם כבל לקיר 00:00:00
מסבכים – סטטיקה – מסבך בעל ראקציה ששווה ל- 0 00:00:00
מסבכים – סטטיקה – מסבך עם סמך צידי ב-90 מעלות ובנוסף מציאת המאמצים במוטות 00:00:00
מסבכים – סטטיקה – מסבך פשוט שכולל מציאת מוטות בלחיצה ומתיחה 00:00:00
מסבכים – סטטיקה – מסבך משולש עם משוואות מעניינות ומציאת המוטות 00:00:00
מסבכים – סטטיקה – מסבך בעל שני מוטות בלבד כולל מציאת המוטות 00:00:00
מסבכים – סטטיקה – מסבך המתוכנן כגגון המורכב משני צינורות – כולל מציאתם 00:00:00
מסבך מתקדם – חישוב ע"י שיטת ריטר ושיטת הצמתים ובנוסף תכנון מוטות במסבך 00:00:00
אביב 2015 שאלה 4 מסבך סטטיקה בניין 00:00:00
מרכזי כובד ומומנטי אינרציה מתקדמים – סטטיקה
וידאו בדק בית – סטטיקה – מרכז כובד – תרגיל 1 00:00:00
וידאו בדק בית – סטטיקה – מרכז כובד – תרגיל 2 00:00:00
וידאו בדק בית – סטטיקה – מרכז כובד – תרגיל 3 00:00:00
וידאו בדק בית – סטטיקה – מרכז כובד – תרגיל 4 00:00:00
וידאו בדק בית – סטטיקה – מרכז כובד – תרגיל 5 00:00:00
וידאו בדק בית – סטטיקה – מרכז כובד – תרגיל 6 00:00:00
וידאו בדק בית – סטטיקה – מרכז כובד – תרגיל 7 00:00:00
וידאו בדק בית – סטטיקה – מרכז כובד – תרגיל 8 00:00:00
וידאו בדק בית – סטטיקה – מרכז כובד – תרגיל 9 00:00:00
הסבר – מהו מומנט אינרציה ? 00:00:00
וידאו בדק בית – סטטיקה – תרגיל חישוב מומנטי אינרציה 00:00:00
מציאת מומנט אינרציה תרגיל מתקדם – חלק א' 00:00:00
מציאת מומנט אינרציה תרגיל מתקדם – חלק ב' 00:00:00
פרוס מאמצי כפיפה ומאמצי לחיצה לאורך חתך – סטטיקה
תרגיל חישוב מאמצי כפיפה ומתיחה לאורך חתך, חישוב מומנט אינרציה ומרכז כובד של חתך קורה 00:00:00
תרגיל מציאת מומנט אינרציה סביב ציר X ו-Y, חישוב ושרטוט פרוס מאמצי כפיפה 00:00:00
תרגיל חישוב ושרטוט מאמצי הכפיפה לאורך חתך הקורה במקומו של המומנט המירבי בקורה 00:00:00
סכמות סטטיות עם עומסי משולשים – סטטיקה
תרגיל 1 – סכמה סטטית עם עומס משולש – הנדסאי בנין – סטטיקה 00:00:00
תרגיל 2 – סכמה סטטית עם עומס משולש – הנדסאי בנין – סטטיקה 00:00:00
תרגיל 3 – סכמה סטטית עם עומס משולש – הנדסאי בנין – סטטיקה 00:00:00
תרגיל 4 – סכמה סטטית עם עומס משולש – הנדסאי בנין – סטטיקה 00:00:00
פתרון סכמה סטטית בעלת עומס משולש – סטטיקה 00:00:00
פרוק לחלקים של סכמה סטטית משופעת, הכוללת עומס משולש ופרק בקורה – סטטיקה 00:00:00
סכמה סטטית משופעת הכוללת עומס משולשי – פתרון התרגיל בוידאו ! 00:00:00
תרגיל סכמה סטטית עם עומס משולש, הכולל חישוב מרכז כובד, מומנט אינרציה ופרוס מאמצי כפיפה 00:00:00
חישוב החיזוקים הדרושים לקורות כולל אורך החיזוקים – סטטיקה
תרגיל הכולל חישוב אורכי חיזוקים , פרוס מאמצי כפיפה ומאמצי לחיצה – הנדסאי בנין סטטיקה 00:00:00
תכנון של קורה אותה בהמשך נחזק לפי הצורך – חלק א' – תוספת למבחני מה"ט – הנדסאי בנין 00:00:00
הוספת עומס על קורה קיימת וחיזוק של קורה – חלק ב' – תוספת למבחני מה"ט – הנדסאי בנין 00:00:00
תרגיל קורה עם מעקים בחיבור קשיח , מציאת מומנטים, מומנטי אינרציה, מומנט התסבולת המירבי, מציאת התחום בו נזקקים חיזוקים, שרטוט מאמצי כפיפה 00:00:00
מוטות פלדה בעלי חתכים משתנים עמוסים כוחות ציריים – סטטיקה
מוט פלדה בעל חתך משתנה עמוס עומסים ציריים ובעל קיר בטון במרחק 20 ס"מ מהמוט 00:00:00
מוט פלדה בעל חתך משתנה עמוס כוחות ציריים – מהלך כוחות צירי, יצירת מהלך מאמצים ושימוש בחוק הוק 00:00:00
חוק הוק – התארכות / התקצרות מוטות – סטטיקה
תרגיל שקיעת נקודה D עקב התארכות כבל – סטטיקה 00:00:00
סטטיקה חוק הוק – קורה התלוייה על שני מוטות העשויים פלדה מצולעת – חתך מלא 00:00:00
שקיעת קורה טיפוסית ביציע של חנות – (לימודי מבנים) 00:00:00
מנוף גלגלת על קורת פלדה – (לימודי מבנים) 00:00:00
תרגיל הכולל שקיעה אנכית בהנחה שקשיחות הקורה היא אין סופית ובנוסף חישוב וסרטוט מהלכי כוחות ומומנטי כפיפה 00:00:00
תכנון עמודים או מוטות לקריסה ולמתיחה – סטטיקה
תרגיל תכנון עמוד בלחיצה – סטטיקה 00:00:00
תרגיל תכנון עמודים במתיחה ולחיצה – סטטיקה 00:00:00
תכנון מוט \ קורה \ עמוד במתיחה – סטטיקה 00:00:00
חישוב מאמצים של עמוד פינתי של סככה – סטטיקה 00:00:00
תכנון מעקה פלדה – סטטיקה
תכנון מעקה פלדה – תרגיל הכולל חישוב מהלכים, מציאת מאמצי כפיפה, לחיצה ומתיחה – סטטיקה 00:00:00
תכנון קורה בעלת חתך מלבני – סטטיקה
איך לתכנן קורה בעלת חתך מלבני ? 00:00:00
תרגיל קורת בטון בחתך מלבני – סטטיקה 00:00:00
תכנון קורות עץ - סטטיקה
פרגולת עץ – מה עושים כאשר הקורה היא קורת עץ ? – סטטיקה 00:00:00
סטטיקה בסיסית - סכמות סטטיות פשוטות
תרגיל בסיסי 1 00:00:00
תרגיל בסיסי 2 00:00:00
תרגיל בסיסי 3 00:00:00
תרגיל בסיסי 4 00:00:00
תרגיל בסיסי 5 00:00:00
תרגיל בסיסי של פרוק וקטורים 00:00:00
תרגיל מציאת מומנט, עבור כוח שנמצא בזוית – תרגיל בסיסי שמסביר איך מוצאים מומנטים, איך מוצאים את הזרוע של הכח, כולל הסברים על sin, cos, tan 00:00:00
תרגיל פשוט – סכמה סטטית שכולל ראקציות, גזירה, מומנטים ומציאת מאמצים לפרופיל הקורה – קיץ 2010 שאלה 3 (מתוך לימודי מבנים) 00:00:00
תרגיל סכמה פשוט – אביב 2009 שאלה 3 00:00:00
צפה בקורס
  • 598.00 497.00
  • 1 שנה
125 סטודנטים רשומים
כל הזכויות שמורות, למהנדס אורן פורת