• התחבר
  • אין מוצרים בעגלת הקניות.

סילבוס

תכנון חתכים מלבניים – קורס קונסט' בטון
תכנון חתכים מלבניים בקונסט' בטון – קצת סדר בנוסחאות 00:00:00
תכנון חתך מלבני ומציאת הברזלים – מקרה ראשון 00:00:00
תכנון חתך מלבני ומציאת הברזלים – מקרה שני 00:00:00
תכנון חתך מלבני – נתונים הברזלים As ודרוש למצוא את המומנט Md 00:00:00
תכנון חתך מלבני – נתונים As ו- 'As באיזור המתוח והלחוץ ודרוש למצוא את מומנט התכן Md 00:00:00
תרגיל קורה מלבנית – מציאת העומס ?=P 00:00:00
תרגיל קורות – חישוב גזירה בסמך קיצוני – חלק א 00:00:00
תרגיל קורות – חישוב גזירה בסמך קיצוני – חלק ב' 00:00:00
תכן חתך מלבני – פיתוח נוסחאות – תאוריה בלבד 00:00:00
קיץ 2007 שאלה 1 – קורה מלבנית 00:00:00
קיץ 2016 שאלה 1 – קורה 00:00:00
חורף 2015 שאלה 1 – תרגיל קורה ברוורס 00:00:00
קיץ 2015 שאלה 1 – תרגיל קורה 00:00:00
קיץ 2014 שאלה 1 – תרגיל קורה 00:00:00
קיץ 2011 שאלה 1 – תרגיל קורה ברוורס 00:00:00
קיץ 2010 שאלה 1 – קורה מלבנית ברוורס 00:00:00
תכנון קורות בחתך T – קורס קונסט' בטון
תאוריה קורות – הסבר כללי 00:00:00
תרגיל קורת T עם עומס מפורס ומרוכז 00:00:00
תרגיל קורת T הפוכה 00:00:00
תרגיל קורת T עם זיז ושני סמכים 00:00:00
תרגיל קורת T עם שני זיזים 00:00:00
תכנון חתכים T ו – L חתך קמץ – קצת סדר בנוסחאות 00:00:00
תכן קורות בחתך T – תאוריה בלבד 00:00:00
תרגיל תכנון זיון של קורה בעלת חתך T 00:00:00
תרגיל קורת T בונוס – חישוב גובה הקורה, עומסי תכן, גזירה, מומנטים וחישוב כמות הזיון המתאימה בקורה 00:00:00
קיץ 2013 שאלה 1 – קורה בחתך T 00:00:00
אביב 2008 שאלה 1 – תרגיל T הפוך 00:00:00
קיץ 2008 שאלה 1 – תרגיל קורת טי עם שני זיזים 00:00:00
מצבי עמיסה Fdmax Fdmin – תאוריה ותרגילים – קורס קונסט' בטון
מצבי עמיסה – הסבר תאורתי בסיסי עבור 3 סמכים 00:00:00
מצבי עמיסה – הסבר תאורתי בסיסי עבור 5 סמכים – איך נעמיס את הקורה ? 00:00:00
מצבי עמיסה – הסבר תאורתי בסיסי עבור סכמה עם קונזול – איך נעמיס את הקורה ? 00:00:00
מצבי עמיסה – תרגיל חישובי למציאת המומנטים החיצוניים – מהלך המומנטים המקסימלי 00:00:00
תכנון תקרות מקשיות – קורס קונסט' בטון
תקרה מקשית – תאוריה להבנה ברורה של תקרה מקשית 00:00:00
תקרה מקשית – תרגיל לתרגול התאוריה 00:00:00
תקרה מקשית – חישוב מהו העומס השימושי המותר להעמסת התקרה עפ"י דרישות הכפף והזיון 00:00:00
תקרה מקשית – חישוב עומסים שימושיים מירביים על התקרה 00:00:00
תקרה מקשית – בדיקת עובי התקרה, עומסי תכן, מצבי עמיסה, זיון 00:00:00
תכנון תקרה מקשית בצורת רייש 00:00:00
תרגיל קורה מעשי – מהו זיון לחוץ ? ואיך מחשבים אותו? מתי מחלקים את הזיון לשכבות ? 00:00:00
תרגיל בונוס – תכנון תקרה מקשית – תכנון עובי התקרה, כמויות הברזלים האורכיים, חישוב הברזל הרוחבי, חישוב הפסיעה שבין הברזלים 00:00:00
בונוס – מהו העומס השימושי המותר Qk בתקרה יצוקה משיקולי כפף ומשיקולי כפיפה ? 00:00:00
בונוס – מהם עומסי השירות המותרים בקורה יצוקה משיקולי כפף ומשיקולי כפיפה ? 00:00:00
אביב 2016 שאלה 3 תקרה מקשית מצולבת 00:00:00
קיץ 2012 שאלה 2 – תקרה מקשית ברוורס – מקבלים ברזלים ודרוש למצוא עומס 00:00:00
אביב 2014 תרגיל 2 – תקרה מקשית חד כיוונית 00:00:00
קיץ 2007 שאלה 2 – תקרה מקשית 00:00:00
תכנון תקרת צלעות – קורס קונסט' בטון
מהו המפתח המסוכן ביותר בתקרה? (מהו מפתח שקיל L אפס) – קורס קונסט' בטון 00:00:00
תרגיל תכנון תקרת צלעות חלק א – תכנון עובי תקרת הצלעות 00:00:00
תרגיל תכנון תקרת צלעות חלק ב – תכנון זיון תקרת הצלעות 00:00:00
תרגיל תכנון תקרת צלעות חלק ג – המשך תכנון זיון תקרת הצלעות 00:00:00
תכנון תקרת צלעות חלק א – (בדרך קצת שונה) 00:00:00
תכנון תקרת צלעות חלק ב 00:00:00
תרגיל תכנון תקרת צלעות, הכולל: בדיקת עובי התקרה והקורה, חישוב כמויות זיון בקורות, חישוב כמות חישוקים בקורה עפ"י דרישת התקן לגזירה 00:00:00
תרגיל תכנון תקרת צלעות, הכולל באיזה מרחק מקצה הקורה יש להפסיק את מילויי הבלוקים עקב מומנט הכפיפה ? 00:00:00
תרגיל מציאת רוחב קורה סמוייה בתקרת צלעות 00:00:00
תרגיל תקרת צלעות מיוחד הכולל מאמצי חדירה באיזור עמוד עגול 00:00:00
תרגיל תכנון תקרת צלעות הכולל תכנון עובי התקרה, עומסי תכן וחישוב כמויות הזיון 00:00:00
בונוס – תרגיל תכנון תקרת צלעות בדרך קצת שונה 00:00:00
אביב 2016 שאלה 2 – תקרת צלעות 00:00:00
חורף 2016 שאלה 3 – תקרת צלעות 00:00:00
קיץ 2015 שאלה 3 תרגיל תקרת צלעות 00:00:00
חורף 2014 שאלה 2 – תקרת צלעות חד כיוונית 00:00:00
קיץ 2012 שאלה 3 – תקרת צלעות 00:00:00
קיץ 2011 שאלה 3 – תרגיל תקרת צלעות 00:00:00
קיץ 2008 שאלה 2 – תקרת צלעות 00:00:00
קיץ 2007 שאלה 3 – תקרת צלעות 00:00:00
תכנון תקרה מצולבת – קורס קונסט' בטון
תכנון תקרה מקשית מצולבת – הסבר תאוריה 00:00:00
תרגיל תקרה מקשית מצולבת חלק א' 00:00:00
תרגיל תקרה מקשית מצולבת – חלק ב' 00:00:00
תרגיל משולב תקרה מצולבת + תקרה מקשית 00:00:00
תרגיל תקרה מצולבת עם מצבי עמיסה מסוכנים 00:00:00
תרגיל תכנון תקרה מקשית מצולבת 00:00:00
תרגיל תקרה מקשית מצולבת בצורת רייש 00:00:00
תקרת צלעות מצולבת – תקרת ערוגות – תקרת צלעות מתוחה בשני כיוונים 00:00:00
תכנון תקרה מקשית מצולבת שונה 00:00:00
אביב 2013 שאלה 2 – תקרה מקשית מצולבת 00:00:00
קיץ 2013 שאלה 2 – תקרה מקשית מצולבת 00:00:00
אביב 2012 שאלה 2 – תקרה מקשית מצולבת 00:00:00
אביב 2009 שאלה 3 – תקרה מקשית מצולבת שבה יש גם איזור חד כיווני 00:00:00
תכנון עמודים – קורס קונסט' בטון
תכנון עמוד פינתי בבנין משרדים – חלק א' 00:00:00
תכנון עמוד פינתי בבנין משרדים – חלק ב' 00:00:00
תכנון חדירת עמוד לתקרה ללא קורות – חלק א' 00:00:00
תכנון חדירת עמוד לתקרה ללא קורות – חלק ב' 00:00:00
תכנון עמוד – תמירות העמוד, חישוב הברזלים ושרטוט העמוד – מרצה נוסף 00:00:00
עמודים – תאוריה לפתרון תרגילים 00:00:00
תכנון עמוד המחובר למערכת קורות 00:00:00
תכנון עמוד יחיד זיזי 00:00:00
תכנון עמוד מוחזק 00:00:00
תרגיל תכנון עמוד התומך קורת גשר 00:00:00
אביב 2016 שאלה 4 עמוד 00:00:00
אביב 2013 שאלה 4 – תרגיל עמוד 00:00:00
תכנון יסודות - קורס קונסט' בטון - פתרון לתרגילים בוידאו !
תכנון יסודות בודדים – תאוריה 00:00:00
תכנון של יסוד בודד – מידות היסוד, עובי היסוד וזיון היסוד – תרגיל חלק א' 00:00:00
תכנון של יסוד בודד – מידות היסוד, עובי היסוד וזיון היסוד – תרגיל חלק ב' 00:00:00
תכנון יסודות תאורית תכנון יסוד – מרצה נוסף 00:00:00
תרגיל תכנון יסוד הכולל חישוב מידות היסוד, מומנטי כפיפה בשני כיוונים,חישוב ברזלי היסוד, בדיקת גובה בהתאם לחדירה ולגזירה עפ"י התקן הישראלי 00:00:00
תכנון יסוד משותף לשני עמודים – מידות, ברזלים ובדיקת גזירה 00:00:00
תכנון יסוד בודד מידות וברזלים 00:00:00
קיץ 2007 תרגיל 4 – תרגיל יסוד בודד 00:00:00
חורף 2015 תרגיל 4 יסוד משותף לשני עמודים 00:00:00
אביב 2012 תרגיל 3 – תרגיל יסוד משותף 00:00:00
קיץ 2012 שאלה 4 – יסוד בודד 00:00:00
צפה בקורס
  • 598.00 297.00
  • 1 שנה
1106 סטודנטים רשומים
כל הזכויות שמורות, למהנדס אורן פורת                            להתקשרות - 03-7229034