• התחבר
  • אין מוצרים בעגלת הקניות.

סילבוס

תכנון חתכים מלבניים – קורס קונסט' בטון
תכנון חתכים מלבניים בקונסט' בטון – קצת סדר בנוסחאות 00:00:00
תכנון חתך מלבני ומציאת הברזלים – מקרה ראשון 00:00:00
תכנון חתך מלבני ומציאת הברזלים – מקרה שני 00:00:00
תכנון חתך מלבני – נתונים הברזלים As ודרוש למצוא את המומנט Md 00:00:00
תכנון חתך מלבני – נתונים As ו- 'As באיזור המתוח והלחוץ ודרוש למצוא את מומנט התכן Md 00:00:00
תרגיל קורה מלבנית – מציאת העומס ?=P 00:00:00
תרגיל קורות – חישוב גזירה בסמך קיצוני – חלק א 00:00:00
תרגיל קורות – חישוב גזירה בסמך קיצוני – חלק ב' 00:00:00
תכן חתך מלבני – פיתוח נוסחאות – תאוריה בלבד 00:00:00
קיץ 2007 שאלה 1 – קורה מלבנית 00:00:00
קיץ 2016 שאלה 1 – קורה 00:00:00
חורף 2015 שאלה 1 – תרגיל קורה ברוורס 00:00:00
קיץ 2015 שאלה 1 – תרגיל קורה 00:00:00
קיץ 2014 שאלה 1 – תרגיל קורה 00:00:00
קיץ 2011 שאלה 1 – תרגיל קורה ברוורס 00:00:00
קיץ 2010 שאלה 1 – קורה מלבנית ברוורס 00:00:00
תכנון קורות בחתך T – קורס קונסט' בטון
תאוריה קורות – הסבר כללי 00:00:00
תרגיל קורת T עם עומס מפורס ומרוכז 00:00:00
תרגיל קורת T הפוכה 00:00:00
תרגיל קורת T עם זיז ושני סמכים 00:00:00
תרגיל קורת T עם שני זיזים 00:00:00
תכנון חתכים T ו – L חתך קמץ – קצת סדר בנוסחאות 00:00:00
תכן קורות בחתך T – תאוריה בלבד 00:00:00
תרגיל תכנון זיון של קורה בעלת חתך T 00:00:00
תרגיל קורת T בונוס – חישוב גובה הקורה, עומסי תכן, גזירה, מומנטים וחישוב כמות הזיון המתאימה בקורה 00:00:00
קיץ 2013 שאלה 1 – קורה בחתך T 00:00:00
אביב 2008 שאלה 1 – תרגיל T הפוך 00:00:00
קיץ 2008 שאלה 1 – תרגיל קורת טי עם שני זיזים 00:00:00
מצבי עמיסה Fdmax Fdmin – תאוריה ותרגילים – קורס קונסט' בטון
מצבי עמיסה – הסבר תאורתי בסיסי עבור 3 סמכים 00:00:00
מצבי עמיסה – הסבר תאורתי בסיסי עבור 5 סמכים – איך נעמיס את הקורה ? 00:00:00
מצבי עמיסה – הסבר תאורתי בסיסי עבור סכמה עם קונזול – איך נעמיס את הקורה ? 00:00:00
מצבי עמיסה – תרגיל חישובי למציאת המומנטים החיצוניים – מהלך המומנטים המקסימלי 00:00:00
תכנון תקרות מקשיות – קורס קונסט' בטון
תקרה מקשית – תאוריה להבנה ברורה של תקרה מקשית 00:00:00
תקרה מקשית – תרגיל לתרגול התאוריה 00:00:00
תקרה מקשית – חישוב מהו העומס השימושי המותר להעמסת התקרה עפ"י דרישות הכפף והזיון 00:00:00
תקרה מקשית – חישוב עומסים שימושיים מירביים על התקרה 00:00:00
תקרה מקשית – בדיקת עובי התקרה, עומסי תכן, מצבי עמיסה, זיון 00:00:00
תכנון תקרה מקשית בצורת רייש 00:00:00
תרגיל קורה מעשי – מהו זיון לחוץ ? ואיך מחשבים אותו? מתי מחלקים את הזיון לשכבות ? 00:00:00
תרגיל בונוס – תכנון תקרה מקשית – תכנון עובי התקרה, כמויות הברזלים האורכיים, חישוב הברזל הרוחבי, חישוב הפסיעה שבין הברזלים 00:00:00
בונוס – מהו העומס השימושי המותר Qk בתקרה יצוקה משיקולי כפף ומשיקולי כפיפה ? 00:00:00
בונוס – מהם עומסי השירות המותרים בקורה יצוקה משיקולי כפף ומשיקולי כפיפה ? 00:00:00
אביב 2016 שאלה 3 תקרה מקשית מצולבת 00:00:00
קיץ 2012 שאלה 2 – תקרה מקשית ברוורס – מקבלים ברזלים ודרוש למצוא עומס 00:00:00
אביב 2014 תרגיל 2 – תקרה מקשית חד כיוונית 00:00:00
קיץ 2007 שאלה 2 – תקרה מקשית 00:00:00
תכנון תקרת צלעות – קורס קונסט' בטון
מהו המפתח המסוכן ביותר בתקרה? (מהו מפתח שקיל L אפס) – קורס קונסט' בטון 00:00:00
תרגיל תכנון תקרת צלעות חלק א – תכנון עובי תקרת הצלעות 00:00:00
תרגיל תכנון תקרת צלעות חלק ב – תכנון זיון תקרת הצלעות 00:00:00
תרגיל תכנון תקרת צלעות חלק ג – המשך תכנון זיון תקרת הצלעות 00:00:00
תכנון תקרת צלעות חלק א – (בדרך קצת שונה) 00:00:00
תכנון תקרת צלעות חלק ב 00:00:00
תרגיל תכנון תקרת צלעות, הכולל: בדיקת עובי התקרה והקורה, חישוב כמויות זיון בקורות, חישוב כמות חישוקים בקורה עפ"י דרישת התקן לגזירה 00:00:00
תרגיל תכנון תקרת צלעות, הכולל באיזה מרחק מקצה הקורה יש להפסיק את מילויי הבלוקים עקב מומנט הכפיפה ? 00:00:00
תרגיל מציאת רוחב קורה סמוייה בתקרת צלעות 00:00:00
תרגיל תקרת צלעות מיוחד הכולל מאמצי חדירה באיזור עמוד עגול 00:00:00
תרגיל תכנון תקרת צלעות הכולל תכנון עובי התקרה, עומסי תכן וחישוב כמויות הזיון 00:00:00
בונוס – תרגיל תכנון תקרת צלעות בדרך קצת שונה 00:00:00
אביב 2016 שאלה 2 – תקרת צלעות 00:00:00
חורף 2016 שאלה 3 – תקרת צלעות 00:00:00
קיץ 2015 שאלה 3 תרגיל תקרת צלעות 00:00:00
חורף 2014 שאלה 2 – תקרת צלעות חד כיוונית 00:00:00
קיץ 2012 שאלה 3 – תקרת צלעות 00:00:00
קיץ 2011 שאלה 3 – תרגיל תקרת צלעות 00:00:00
קיץ 2008 שאלה 2 – תקרת צלעות 00:00:00
קיץ 2007 שאלה 3 – תקרת צלעות 00:00:00
תכנון תקרה מצולבת – קורס קונסט' בטון
תכנון תקרה מקשית מצולבת – הסבר תאוריה 00:00:00
תרגיל תקרה מקשית מצולבת חלק א' 00:00:00
תרגיל תקרה מקשית מצולבת – חלק ב' 00:00:00
תרגיל משולב תקרה מצולבת + תקרה מקשית 00:00:00
תרגיל תקרה מצולבת עם מצבי עמיסה מסוכנים 00:00:00
תרגיל תכנון תקרה מקשית מצולבת 00:00:00
תרגיל תקרה מקשית מצולבת בצורת רייש 00:00:00
תקרת צלעות מצולבת – תקרת ערוגות – תקרת צלעות מתוחה בשני כיוונים 00:00:00
תכנון תקרה מקשית מצולבת שונה 00:00:00
אביב 2013 שאלה 2 – תקרה מקשית מצולבת 00:00:00
קיץ 2013 שאלה 2 – תקרה מקשית מצולבת 00:00:00
אביב 2012 שאלה 2 – תקרה מקשית מצולבת 00:00:00
אביב 2009 שאלה 3 – תקרה מקשית מצולבת שבה יש גם איזור חד כיווני 00:00:00
תכנון עמודים – קורס קונסט' בטון
תכנון עמוד פינתי בבנין משרדים – חלק א' 00:00:00
תכנון עמוד פינתי בבנין משרדים – חלק ב' 00:00:00
תכנון חדירת עמוד לתקרה ללא קורות – חלק א' 00:00:00
תכנון חדירת עמוד לתקרה ללא קורות – חלק ב' 00:00:00
תכנון עמוד – תמירות העמוד, חישוב הברזלים ושרטוט העמוד – מרצה נוסף 00:00:00
עמודים – תאוריה לפתרון תרגילים 00:00:00
תכנון עמוד המחובר למערכת קורות 00:00:00
תכנון עמוד יחיד זיזי 00:00:00
תכנון עמוד מוחזק 00:00:00
תרגיל תכנון עמוד התומך קורת גשר 00:00:00
אביב 2016 שאלה 4 עמוד 00:00:00
אביב 2013 שאלה 4 – תרגיל עמוד 00:00:00
תכנון יסודות - קורס קונסט' בטון - פתרון לתרגילים בוידאו !
תכנון יסודות בודדים – תאוריה 00:00:00
תכנון של יסוד בודד – מידות היסוד, עובי היסוד וזיון היסוד – תרגיל חלק א' 00:00:00
תכנון של יסוד בודד – מידות היסוד, עובי היסוד וזיון היסוד – תרגיל חלק ב' 00:00:00
תכנון יסודות תאורית תכנון יסוד – מרצה נוסף 00:00:00
תרגיל תכנון יסוד הכולל חישוב מידות היסוד, מומנטי כפיפה בשני כיוונים,חישוב ברזלי היסוד, בדיקת גובה בהתאם לחדירה ולגזירה עפ"י התקן הישראלי 00:00:00
תכנון יסוד משותף לשני עמודים – מידות, ברזלים ובדיקת גזירה 00:00:00
תכנון יסוד בודד מידות וברזלים 00:00:00
קיץ 2007 תרגיל 4 – תרגיל יסוד בודד 00:00:00
חורף 2015 תרגיל 4 יסוד משותף לשני עמודים 00:00:00
אביב 2012 תרגיל 3 – תרגיל יסוד משותף 00:00:00
קיץ 2012 שאלה 4 – יסוד בודד 00:00:00
צפה בקורס
  • 598.00 297.00
  • 1 שנה
1111 סטודנטים רשומים
בשל המצב המיוחד, וכדי להקל על הסטודנטים להצטרף אלינו, אתר וידאו בדק בית מאריך את מבצע ההנחה למנויים חדשים ומתחדשים. המחיר הוא 297 ש"ח במקום 497 ש"ח ולכן זה המחיר המשתלם ביותר.
כל הזכויות שמורות, למהנדס אורן פורת                            להתקשרות - 03-7229034